Hantera smittoläget tryggt med Biljettkiosken

P g a rådande omständigheter så är det många arrangörer runt om i riket som stänger ner eller lägger sina evenemang på paus.
Detta är förstås beslut som vi stödjer fullt ut då vi har goda rutiner och verktyg att hjälpa både arrangör som biljettköpare.

Vår praxis är att vi kan alltid hjälper arrangör att meddela biljettköparen ifall eventet är inställt, framflyttat eller det skall återbetalas.
Vi hjälper alltid arrangörerna att åtebetala samt ev flytta biljettköpare till nytt datum. Hjälpen är självfallet kostnadsfri och ingår i tjänsten.

Har du som biljettköpare frågor, köpt din biljett via ett ombud eller undrar ang ditt kommande evenemangsbesök kontakta oss gärna på corona@biljettkiosken.se eller vår vanliga kontakt här på sidan. Du som är befintlig arrangör kontakta oss som vanligt.

Ta hand om er!

/Markus, VD Biljettkiosken
Nyfiken på Biljettkiosken?

Biljettkioskens integritetpolicy

1. Inledning

Biljettkiosken värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna policy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, varför och hur dina uppgifter hanteras. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot Biljettkiosken och hur du kan utöva dessa.

Biljettkiosken innehar två roller. Vi agerar både som personuppgiftsbiträde såväl som personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträde är vi mot eventarrangören/biljettsäljaren då denna behandlar och samlar in personuppgifter den kan behöva för att hantera eventet och kunna kommunicera med dig som biljettköpare. Personuppgiftsansvarig är vi för sådana uppgifter som vi behöver för att fullgöra våra förpliktelser när vi förmedlar en bokning eller köp samt att kunna ge dig en fullgod biljettsupport.

2. Vilka personuppgifter vi behandlar och varför

Vilka personuppgifter vi lagrar och behandlar beror på vilka av Biljettkioskens tjänster du använder och vilka uppgifter du lämnar.

Nedan finner du information om vilka uppgifter Biljettkiosken behandlar, vid vilka tillfällen det sker, och motiveringen som det baseras på.

2.1 När du besöker Biljettkioskens webbplats

Biljettkiosken använder sig av så kallade cookies och registrerar din IP-adress när du besöker Biljettkioskens webbplats. Behandlingen baserar sig på en intresseavvägning, dels för att kunna leverera våra tjänster på ett fungerande sätt, analysera användandet samt ur säkerhetssynpunkt.

2.2 När du gör en bokning eller ett köp via Biljettkiosken

Biljettkiosken
Vi behandlar och lagrar de uppgifter du uppger i samband med en bokning eller ett köp. Vanligtvis rör behandlingen endast namn, mobilnummer och e-post till dig och de du köper biljetter till, det är för att kunna fullgöra biljettleverans samt vid en eventuell uppföljning med vår kundtjänst.
Arrangören
Utöver det Biljettkiosken behandlar kan vår uppdragsgivare som är eventarrangören/biljettsäljaren välja att samla in och behandla ytterligare personuppgifter som behövs för genomförandet av evenemanget.
Det kan röra sig om exempelvis kostpreferenser, adressuppgifter, personnummer, osv. Arrangörens behandling av personuppgifter sker i enlighet med deras egen integritetspolicy och Biljettkiosken agerar då som ett personuppgiftsbiträde. Biljettkiosken tillhandahåller verktyg till arrangören för dataminimering.
Biljettkiosken kan också komma att behandla och lagra viss information om betalningstransaktioner, men aldrig av känslig natur som t.ex. fullständiga kortuppgifter.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.

2.3 När du kontaktar Biljettkiosken

När du kontaktar Biljettkiosken eller vår kundtjänst samlar vi in den information du uppger för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, intresseavvägning och samtycke.

2.4 Vid marknadsföring

Biljettkiosken gör aldrig direkta marknadsföringsutskick till våra biljettköpare.

Arrangören som vi förmedlat dina bokningar eller köp till har tillgång till egna verktyg i vår tjänst för att kunna kommunicera relevanta evenemang till dig efter dina intressen. Då agerar Biljettkiosken som ett personuppgiftsbiträde för arrangören.
Som biljettköpare har du godkänt hanteringen genom information vid biljettköpet och genom att godkänna köpvillkoren.

Du kan när som helst avböja marknadsföring från arrangören på ett enkelt sätt genom att följa instruktionerna i det aktuella utskicket. Om du skulle råka ut för problem med en avregistrering kan du kontakta Biljettkiosken så hjälper vi gärna till med kontakten mot arrangören.

3. Vilka kan Biljettkiosken komma att dela dina uppgifter med?

Biljettkiosken kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer vi anlitar för bl.a. hantering av sms- och e-postutskick. Dessa leverantörer har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Biljettkioskens räkning och just i samband med att tjänsten utförs.

Biljettkiosken kan också komma att dela dina personuppgifter till myndigheter, t.ex. Polismyndigheten, om vi anser oss skyldiga att göra det enligt lag.

Uppgifter som du själv uppgett i samband med bokningar eller köp hanteras enligt punkt 2.2.

4. Dina rättigheter

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar.

Om du vill göra registerutdrag, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Biljettkiosken på integritet@biljettkiosken.se.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig, som exempelvis hålla biljetten giltig till ett framtida evenemang. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi även måste makulera biljetten. Vissa uppgifter måste fortsättningsvis behandlas för att uppfylla våra skyldigheter mot myndigheter.

5. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas inom EU/EES, men kan även komma att överföras till länder utanför EU/EES till leverantörer som för Biljettkioskens räkning ansvarar för sms- och e-postutskick. Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att säkerställa att mottagaren är ansluten till Privacy Shield som säkerställer att dina uppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen.

6. Personuppgiftsansvarig

Enligt punkt 2 är både Citypuls AB med bifirman Biljettkiosken och eventarrangören personuppgiftsansvariga.

Våra kontaktuppgifter:
Citypuls AB (org. nr. 556939-3118)
Bifirma: Biljettkiosken TG
Videum Science Park
351 96 Växjö

Vid frågor om behandling eller nyttjandet av dina rättigheter kring dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på integritet@biljettkiosken.se

Uppdaterad den 24 maj 2018

Konsert, artist

· 13 jul: En resa genom tider gångna på Gamla Torg i Ljungby
· 15 jul: MAX 50 på Marknadsplatsen i Klintehamn i Klintehamn
· 16 jul: Smalare än Thord på Höggården, Höglunda i Stugun
· 17 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 17 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 20 jul: Kersti i Röckla och andra kvinno-öden - Berättande visor på Gamla Torg i Ljungby
· 21 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Fabriken Furillen i Lärbro
· 22 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Kultudralen S:t Nicolai i Visby
· 22 jul: Världsunik upplevelse på Kosta Glasbruk på Kosta i Kosta
· 23 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 23 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Kultudralen S:t Nicolai i Visby
· 23 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 24 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 24 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Kultudralen S:t Nicolai i Visby
· 24 jul: Kom Hjärtans Fröjd! på Lyanders Trädgård i Visby
· 24 jul: MAX 50 på Wisby Hof i Visby
· 25 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Kultudralen S:t Nicolai i Visby
· 26 jul: Jon Henrik Fjällgrens Sommarsoppa på Kilafors Herrgård i Kilafors
· 26 jul: ANDERS WIDMARK MED GÄSTER på Kultudralen S:t Nicolai i Visby
· 2 aug: Jon Henrik Fjällgrens Sommarsoppa på Kilafors Herrgård i Kilafors
· 6 aug: MAX 50 på Wisby Hof i Visby
· 9 aug: Jon Henrik Fjällgrens Sommarsoppa på Kilafors Herrgård i Kilafors
· 1 sep: Daniel Kemish unplugged på Urshults hotell i Urshult
· 5 sep: Ringnes-Ronny/Drängarna på Kärrasands Nöje i Urshult
· 6 sep: Piano och violinafton på Vårdklockans kyrka i Visby
· 17 sep: Georg Riedel & Mattias Ståhl på Gibson Auditorium i Tingsryd
· 18 sep: Georg Riedel & Mattias Ståhl på Musikhuset i Markaryd
· 27 sep: West of Eden på Sätila Bygdegård i Sätila
· 30 sep: Josefin Johansson, Elin Almén mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö
· 2 okt: Bröderna Johansson på Visby domkyrka i Visby
· 14 okt: Jonatan Unge, Elinor Svensson mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö
· 16 okt: Kolonien på Lokal 16 i Ljungby
· 17 okt: Kolonien på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 18 okt: Livet är en fest på Eskilstuna Teater i Eskilstuna
· 28 okt: Ann Westin, Torbjörn Skurup-Averås mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö
· 4 nov: Johannes Geworkian Hellman & Clara Guldberg Ravn på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 5 nov: Johannes Geworkian & Clara Guldberg Ravn på Godsmagasinet i Ljungby
· 8 nov: Johannes Geworkian & Clara Guldberg Ravn på Församlingshemmet i Ryd
· 9 nov: Johannes Geworkian Hellman & Clara Guldberg Ravn på Kulturhuset, Magnoliagården i Markaryd
· 13 nov: Magnus Betnér på Donners Event i Visby
· 13 nov: Johanna Wagrell, Fredrik Andersson mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö
· 20 nov: Tillbaka till nittiotalet: No Fun At All på Kafé de luxe i Växjö
· 21 nov: Hemulen som älskade tystnaden på Godsmagasinet i Ljungby
· 25 nov: Marie Bergman & Lasse Englund på Björkeborg i Väckelsång
· 25 nov: Nisse Hallberg, Lisa Dahlin mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö
· 28 nov: Vilja växa på Godsmagasinet i Ljungby
· 30 nov: Marie Bergman & Lasse Englund på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 2 dec: Marie Bergman & Lasse Englund på Godsmagasinet i Ljungby
· 9 dec: Anton Magnusson, Henrik Källman mfl. på Palladium - Folkets Bio i Växjö

Festival

· 1 aug: 60-talsfesten med Playtones, Humbles, B&W på Kärrasands Nöje i Urshult
· 18-19 sep: Tidaholms Bluesfestival på Folkets Park i Tidaholm

Opera, Teater och Film

· 12 jul: MAX 50 på Rolf & friends Salthamn i Visby
· 12 jul: MAX 50 på Rolf & friends Salthamn i Visby
· 29 jul: MAX 50 på Polhemsgården Tingstäde i Tingstäde
· 31 jul: MAX 50 på Mattsarve Gästgiveri i Klintehamn
· 2 aug: MAX 50 på Festplatsen/bulhuset Buttle i Romakloster
· 12 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 14 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 15 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 16 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 18 aug: Djävla Mansfolk! på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 19 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 21 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 22 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 23 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 26 aug: Djävla Mansfolk! på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 28 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 29 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje
· 30 aug: Handsken är kastad på Kullsta Friluftsteater i Norrtälje

Sport

· 2-6 aug: Vipers Summercamp Lägervecka 1 på Fortnox Arena A i Växjö
· 4-6 aug: Gotland Summer Academy v32 på Innebandycenter i Visby
· 8-12 aug: Vipers Summercamp Lägervecka 2 på Fortnox Arena A i Växjö
· 10-14 aug: ICA Nykvarns Innebandyskola 2020 på Björkestahallen i Nykvarn
· 10-13 aug: Gotland Summer Camp v33 på Innebandycenter i Visby
· 21 aug: Träningsmatch Mörrum Hockey - TAIF på Jössarinken i Mörrum
· 29 aug: OCR | Next Challenge Family Run på Kalmarsundsparken i Kalmar
· 29 aug: OCR | Next Challenge Hinderbanelopp på Kalmarsundsparken i Kalmar

Nattklubb

· 29 aug: Club 40 Skellefteå på Scandic Skellefteå i Skellefteå
· 3 okt: Club 40 Umeå på Umeå Folkets Hus i Umeå
· 3 okt: Thomas DiLeva - Changes på The Red Room i Söderhamn
· 17 okt: VÄXJÖ IN ROCK @ O'Learys på O'Learys i Växjö

Dansband, Folkpark

· 7 aug: Trivseldans med Donnez på Kärrasands Nöje i Urshult
· 8 aug: Trivseldans med Engdahls på Kärrasands Nöje i Urshult
· 15 aug: Holidays på Kärrasands Nöje i Urshult
· 29 aug: Dansparty med Lars Kristerz på Kärrasands Nöje i Urshult

Övriga kiosker

· 6 jun-23 aug: SOMMARGÄDDAN 2020
· 12 jul: Söndagsbrunch på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 12 jul: Berättarturer på Sagomuseet i Ljungby
· 12 jul: Helgasjötur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 12 jul: Guidad visning på Penningby Slott i Norrtälje
· 12 jul: Guidad visning Lessebo Handpappersbruk på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 12 jul: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 12 jul: Gestaltad visning av Lessebo Handpappersbruk på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 13 jul: Guidad visning Lessebo Handpappersbruk på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 15 jul: Slottsyoga på Huseby på Huseby Bruk i Grimslöv
· 18 jul: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 18 jul: Helgasjötur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 18 jul: Tapperas på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 19 jul: Söndagsbrunch på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 19 jul: Berättartur på Helgasjön på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 19 jul: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 19 jul: Gestaltad visning av Lessebo Handpappersbruk på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 24 jul: Chokladprovning i Lindshammar på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 25 jul: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 25 jul: Berättartur på Helgasjön på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 25 jul: Tapperas på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 26 jul: Söndagsbrunch på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 26 jul: Helgasjötur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 26 jul: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 26 jul: Gestaltad visning av Lessebo Handpappersbruk på Lessebo Handpappersbruk i Lessebo
· 29 jul: Guidad visning på Penningby Slott i Norrtälje
· 30 jul: Guidad visning på Penningby Slott i Norrtälje
· 31 jul: Guidad visning på Penningby Slott i Norrtälje
· 31 jul: Kaffeprovning i Lindshammar på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 1 aug: Helgasjötur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 1 aug: Tapperas på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 2 aug: Söndagsbrunch på Arabusta Café Sergel i Korsberga
· 2 aug: Helgasjötur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 2 aug: Slusstur på Kronobergs Slottsruin i Växjö
· 23 aug: Trädgårdslycka - Föreläsning med Hannu Sarenström på Victoriahuset Norrviken i Båstad
· 29 aug: 29/8. Bryggerivisning, ölprovning och pubtallrik på Oceanbryggeriet i Mölndal
· 29 aug: Linus Norda & Anders Svensson på Brunnsparkens Restaurang & Cafe i Ronneby
· 4-5 sep: Byggnadsvårdsmässan med Hantverk & Trädgård på Slagthuset MMX i Malmö
· 27 okt: Befriad från ORO & STRESS på Kalmarsalen i Kalmar