Evenemang
2-3 sep HR Tech Insights
3 sep 13:30 Robotar, AI och autonoma system - Hotet och möjligheterna
25-26 sep Digital skog 2024
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Cirkulär Ekonomi

Onsdag 10 april 11:00-15:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Cirkulär ekonomi och regelefterlevnad – hur skapas stora möjligheter till tillväxt och affärsmöjligheter i flodvågen av nya regler?

Mängden lagar, regler och förordningar inom miljö och hållbarhetsjuridiken generellt som påverkar svenska företag växer hela tiden. Förståelsen för lagar och regelverk är också en väldigt viktig faktor för att kunna navigera rätt i verksamheten men framför allt för att kunna skapa nya affärsmöjligheter utifrån ökad resurseffektivitet och användning av material och produkter.

Det finns en effektiv lösning för SME:s. Den grundar sig i ökad kunskap, fokus och prioriteringar.

Växjö Linnaeus Science Park och DigIT Hub bjuder in till en workshop där deltagarna lär sig navigera och hantera nya krav generellt och särskilt krav vad gäller cirkulär ekonomi. Denna workshop anordnas tillsammans med experter på hållbarhet och regelefterlevnad från RosholmDell Advokatbyrå.

Vem riktar sig detta till?
- Alla typer av verksamheter, särskilt små och medelstora företag.
- Alla som på något sätt ser behov i att få stöd i att navigera och hantera alla lagkrav och nya lagkrav.
- Alla som har intresse för cirkulär ekonomi och vill fördjupa sig i arbetssätt hur därtill kopplade legala utmaningar kan hanteras.

Vad kommer du ta med dig från workshoppen?
- En överblick och förståelse för hur nya och kommande regler inom hållbarhet hänger ihop och kan komma att påverka verksamheten
- En metod för att hantera nya regler på ett effektivt sätt

Utbildningen/eventet är kostnadsfritt men ni behöver skriva på intyg om försumbart stöd. Läs mer i bifogad pdf.

Varmt välkomna till Växjö Linnaeus Science Park den 10 april!

Vid frågor, kontakta: elina.landqvist@vaxjo.se

Plats: Växjö Linnaeus Science Park, Växjö
Datum: onsdag 10 april 11:00-15:00
Pris: kostnadsfri bokning!