Evenemang
9 okt 18:00 Dödssynderna
10 nov 09:00 Hjärndagen 2023
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Dödssynderna

Måndag 9 oktober 18:00-21:15
Vilken roll spelar avund, frosseri, girighet, högmod, kättja, lättja och vrede i dagens samhälle? Kom och lyssna på föreläsningar av forskare som medverkar i Riksbankens Jubileumsfonds essäbox ”Dödssynderna i vår tid” – boxen med 7 häften ingår i entrén.

Program

18.00 Inledning

18.05 Den kallaste av dödssynder
Teologen Ola Sigurdson guidar oss genom dödssyndernas historia, särskilt avundens skadliga inverkan på individ och samhälle.

18.25 Det avslöjande avfallet
Etnologen Lynn Åkesson ger en rad exempel på hur lättjan präglar vårt förhållande till avfall.

18.45 Sverige, kolonialismen och museerna
Konsthistorikern Mårten Snickare berättar om det svenska koloniala högmodet, från 1600-talet till idag.

20.05 Paus med dryck

20.35 För samhällets bästa?
Nationalekonomen Jesper Roine talar om synen på girighet och föreställningen om att den gynnar marknaden.

20.55 Man måste väl få unna sig?
Retorikforskaren Maria Wolrath Söderberg talar om frosseri som konsumtion i klimatkrisens spår.

21.15 Avslutning

Plats: Playhouse Teater, Drottninggatan 71A Stockholm
Datum: måndag 9 oktober 18:00-21:15

Pris exkl serviceavgift:
Prenumerant: 150 kr
Icke-prenumerant: 170 kr

Vi bjuder på ett glas vin/öl alkoholfritt.


Välj antal biljetter.
Antal biljetter:
Nästa