Evenemang
6 dec 09:30 Digital omställning
6 dec 11:30 Lunch and Lab - CAD CAM
7 feb 2024 11:30 Lunch and Lab - Prototyping/Design Thinking
6 mar 2024 11:30 Lunch and Lab - Scanning
3 apr 2024 11:30 Lunch and Lab - IoT
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Workshop - definition om hållbart byggande

Onsdag 4 oktober 08:00-10:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Ni företagare inom byggsektorn som signerat Växjödeklarationen är välkomna att delta på workshop, där vi får er viktiga input till kommande strategi mot ett hållbar byggande.

Med trä som Växjös DNA och er expertis kan vi tillsammans skapa fantastiska förutsättningar för att Växjö ska fortsätta att vara drivande i dessa viktiga frågor.

Vi behöver dina kloka ord!

Vi önskar helst två personer från respektive organisation.
Kanske någon från ROT och någon från Nyproduktion? Eller någon från drift? Ni bestämmer!

Frågor? Kontakta Olivia Thim, olivia.thim@vaxjo.se, 070-8173616

Genom träbyggnadsstrategin så har Växjö kommun kunnat göra träbyggande mer attraktivt och tillgängligt vilket ökar möjligheten till att fler väljer trä som byggmaterial. Detta har kunnat genomförts då man har kravställt trä som byggnadsmaterial genom bland annat markanvisningstävlingar, men även med tydligt mätbara mål för kommunen kopplat till andel trä i nybyggnation. Det här är två betydelsefulla drivkrafter från träbyggnadsstrategin vilka har bidragit till möjliggörande av skalfördelar och utveckling inom byggbranschen.

Utvecklandet mot hållbart byggande bör genomföras i kombination med de behov och möjligheter som genereras från arbetet runt mer komplexa samhällsutvecklingsstrategier. I jämförelse så är den nuvarande, och framtida, utvecklingen runt det hållbara byggandet betydligt mer komplex än träbyggnadsstrategin, vilket medför ett behov av att formalisera en ny strategi som kopplar mot, eller helt ersätter, den tidigare träbyggnadsstrategin för en bättre framtida genomförandekraft.

Plats: Växjö Linnaeus Science Park, Växjö
Datum: onsdag 4 oktober 08:00-10:00
Pris: kostnadsfritt