Evenemang
2-3 sep HR Tech Insights
3 sep 13:30 Robotar, AI och autonoma system - Hotet och möjligheterna
25-26 sep Digital skog 2024
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Digitalisering av skogen - nätverksträff

Torsdag-fredag 21-22 september 2023
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Välkommen till den första upplagan av Digitalisering av skogen som samlar
aktörer från hela Sverige i Växjö för att utbyta erfarenheter inom den digitala omställning som skogsbruket står inför.

Ta chansen att träffa nyckelpersoner inom skogsindustrin, ta del av värdefulla insikter från forskningen och knyta värdefulla affärskontakter.
Tillsammans kan vi forma en framtid där digitala innovationer spelar en central roll för ett hållbart och effektivt skogsbruk.

Växjö Linnæus Science Park, Framtidsvägen 14

21 september kl 10-19,
22 september kl 9-12


Program

Programmet innehåller både presentationer, matchmakingmöjligheter och presentation av Linnéuniversitetets nya ForestEDGE Lab: Framtidens innovativa labbmiljö för forskning- och utbildning med fokus på skogliga tillämpningar. Under dagarna kommer ni få lyssna till talare från bland annat: Nationellt Skogsdatalabb, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) RISE, Sveaskog, Södra Skogsägarna och Mistra.

Start torsdag 21 september

10:00 Inspirerande föreläsningar och panelsamtal.
12:00-13:00 Lunch
13:00-16:30 Inspirerande program och föreläsningar med olika aktörer inom området
16:30-19:00 AW mingel. Ta chansen att möta startups inom området och nätverka med ny bekanskaper

Fredag 22 september kl 9-12

08:30 Kaffe och mingel
09:00 Program, föreläsningar och panelsamtal
12:30 Lunch

Eventet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag 10 september.