Evenemang
2-3 sep HR Tech Insights
3 sep 13:30 Robotar, AI och autonoma system - Hotet och möjligheterna
25-26 sep Digital skog 2024
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
DIGIBRUNCH Security Awareness - mänskliga brandväggar

Onsdag 21 september 2022 11:30-13:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
I ett digitalt samhälle kommer även vår största hotbild att vara digital. Vilken roll spelar individen i vårt digitala säkerhetsarbete och vad kan vi som företagare göra för att omvandla vår traditionellt största risk till en resurs i detta arbete?

Eventet speglar problematiken kring hur mycket enklare det är att lura en människa jämfört med att hacka en brandvägg. Vi uppmärksammas på utmaningarna med att utbilda och träna användarna i cybersäkerhet och får tips på viktiga element för att lyckas stärka företagets mänskliga brand-
väggar.

Marcus Örvén, Key Account Manager/Nimblr AB, har med sig flera exempel från verkligheten i form av händelser och statistik. Idén är att problematisera för att väcka tankarna kring ämnet men också att ge förslag på åtgärder.

DATUM onsdag 21 september 2022
TID klockan 11.30–13.00
PLATS Framtidsvägen 14, Växjö eller online på distans
Deltagare på plats bjuds på brunch.
ANMÄLAN senast 19 september
ARRANGÖRER Almi, Digitri och Växjö Linnaeus Science Park

Om du anmält dig men får förhinder - meddela oss så vi kan avboka din brunch eller ge platsen till någon annan. sciencepark@vaxjo.se

Digibrunchen kan komma att dokumenteras för publicering på webb, i sociala medier och trycksaker.