Evenemang
15 nov 09:00 Språkforum 2024
22 nov 09:00 Lättlästdagen 2024
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Språkforum 2024

Fredag 15 november 09:00-16:00
Välkommen till en nyttig och underhållande heldag om svenska språket! På Språkforum möter du experter som ger dig kunskaper som du har nytta av såväl på jobbet som privat.

Program

A som i oxe, B som i hus
I sin nya bok ABC för vuxna fördjupar sig Sara Lövestam i bokstävernas historia. Varifrån kommer bokstäverna vi använder varje dag? Varför är prickarna på Sveriges ö ett streck i Danmark och Norge? Och hur annorlunda hade det sett ut om etruskerna kunnat säga g?
Sara Lövestam är språkvetare och författare.

Snabba skrivregler
I nya boken Snabba skrivregler – i skolan och på jobbet sammanfattar Språk rådet grund - läggande skrivtekniska regler i svenskan. Redaktören Ola Karlsson ger bakgrunden till boken och några av rekommendationerna.
Ola Karlsson är språkvårdare på Språkrådet.

41 år som författare
Med 41 böcker på lika många år har Björn Ranelid skrivit in sig i den svenska romankonstens kanon. Du möter honom i ett samtal om språk, stil och skrivande samt om berättarkonst, stilistiska förebilder och passionen för det svenska språket.
Björn Ranelid är författare.

AI för skribenter
Chattbottar som Chat GPT skriver dålig poesi och har noll koll på fakta. Men rätt använda kan AI-verktyg hjälpa dig att skriva både bättre och effektivare. Karin Milles ger sina bästa tips för hur du använder chattbotten som bollplank, idéspruta och assistent.
Karin Milles är professor i svenska vid Södertörns högskola.

150 år med Svenska Akademiens ordlista
Svenska Akademiens ordlista fyller 150 år som rikslikare för stavning och böjning i svenskan. Louise Holmer blickar tillbaka på ordlistans historia och framåt mot nästa upplaga och den pågående revideringen.
Louise Holmer är huvudredaktör för Svenska Akademiens ordlista och forskare i svenska vid Göteborgs universitet.

Innovativ INTERPUNKTION ;-)
1900-talet har beskrivits som stabiliseringens sekel för det svenska skriftspråket. Men under 2000-talet har vi sett en ökad variation i fråga om meningsbyggnad, stavning och inte minst interpunktion. Theres Bellander pratar om lågstadiebarns lek med språkets tecken.
Theres Bellander är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet.

Kameleonter och kosmopoliter
Vad krävs för att lära sig ett nytt språk på hög nivå i vuxen ålder? Och hur viktigt är språket för integrationen? Här skildrar Fanny Forsberg Lundell språkinlärningens kameleonter och kosmopoliter.
Fanny Forsberg Lundell är professor i franska vid Stockholms universitet.

Ungdomars syn på begreppet heder
Anna Vogel diskuterar hur skolungdomar sinsemellan förhandlar om vad begreppet heder egentligen betyder. Hon talar också om hur ungdomar i sin läsning av skönlitteratur intar olika perspektiv i normkonflikter som kan uppstå kring heder.
Anna Vogel är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet.

Frågor: kontakta projektledaren Eva Bergström eva@ebme.se.

Plats: Södra Teatern, Stockholm
Datum: fredag 15 november 09:00-16:00
Pris: 2995 kr inkl moms + serviceavgift

I priset ingår föreläs­ningar, lunch och fika.

Moderator är Språktidningens chefredaktör Anders Svensson.


Välj antal biljetter.
Antal biljetter:
Nästa