Events
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Bergmanveckan 2023 | The Bergman Week 2023

This kiosk is no longer open
Eventet har redan ägt rum...
Här har du möjlighet att boka alla våra sorters biljetter samtidigt.

Here you can buy tickets to multiple events at the same time.

Ett festivalkort behövs för att delta i alla evenemang utom till programpunkter för barn. Kortet köps endast en gång, gäller hela festivalen och måste visas upp tillsammans med biljetten på varje evenemang.
Kortet kostar 50 kr.
Obs! Festivalkort som köpts via hemsidan måste hämtas ut på Bergmancenter eller någon av visningslokalerna.

A festival card is mandatory to attend all of our events, except for events for children. It is valid during the whole festival and has to be shown at the door together with the ticket at each event. The card costs 50 SEK.
Please note that festival cards purchased online must be collected at the Bergman Center or one of the event venues.