Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Använd din smartphone smart - Android 12.30-14.30

Måndag 8 april 12:30-14:30
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Kursen som vänder sig till dig som vill lära dig lite mer om din smartphone lite smartare. Enkla tips kring säkerhet, appar,1177 med mera

Plats: Taubehuset, Göteborg
Datum: måndag 8 april 12:30-14:30
Pris: 0 kr + serviceavgift