Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Artificiell Intelligens (AI) i samarbete med filmpedagogerna Göteborg

Tisdag 5 mars 09:00-12:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Artificiell Intelligens (AI) - Utopi eller dystopi? Alla pratar om AI

Föreläsningen är på tre timmar med lite pauser inlagda
.
I begreppet AI ingår en massa tekniker vi använder och ser som naturliga sedan länge. Automatisering låter väl bekant.

Idag är bilden mer komplex och det är så många olika kombinationer av tekniker som utgör det vi kallar AI. Inte minst sedan digitiseringen tog fart.

Det handlar om automatisering, maskininlärning, språkmodeller, djupinlärning, generativ AI, generell AI, AGI och superintelligens att presenteras.

Så hur använder vi AI redan idag?
Hur påverkas vi, våra liv, vårt samhälle och vår demokrati?

Och hur ser framtiden ut

Vi diskuterar vad vi behöver kunna och hur vi bör agera för att kontrollera utvecklingen och utnyttja AI till vår fördel, hur vi har börjat reglera tekniken så att vi kan få kontroll över den, vår data och vår integritet.

Plats: Hagabion, Göteborg
Datum: tisdag 5 mars 09:00-12:00
Pris: 0 kr + serviceavgift