Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Planera för framtiden, en trevlig dag kring aktuella frågor

Fredag 8 december 2023 09:00-14:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Intresset för denna dag blev över vår förväntan och våra 100 biljetter blev snabbt fulltecknat. Vi planerar att under 2024 planera ytterligare träffar med samma innehåll. Eventuella återbud som kommer till oss kommer att annonseras ut på distriktets facebookgrupp.

Plats: Dalheimers Hus, Göteborg
Datum: fredag 8 december 2023 09:00-14:00
Pris: 50 kr + serviceavgift