Evenemang
15 nov 09:00 Språkforum 2024
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Lättlästdagen 2023

Fredag 17 november 2023 09:00-16:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
En heldag för dig med intresse för språk, läsning och begriplighet eller som arbetar med personer som har behov av lättläst. Under Lättlästdagen möter du forskare, experter och författare.

Frågor: kontakta projektledaren Eva Bergström eva@ebme.se.

9.00: Registrering

9.15: Alle Eriksson och Anders Svensson, dagens moderatorer, inleder dagen

9.30 Berättelser om hur unga blir läsare
För att väcka ungas läsintresse behövs insikter om hur man som vuxen ­närmar sig barns läsning, talar om läsning och inspirerar till läsning.
Martin Hellström är lektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet.

10.05 Shared reading som litteratur- och läsfrämjande metod
Shared reading är en läsecirkelmodell som bygger på gemensam högläsning och samtal om det lästa. Men hur går det till? Vilka texter läses? Och vilken inriktning har textsamtalen?
Anders Ohlsson är professor i litte­raturvetenskap vid Lunds universitet.

10.40: Fika

11.10 Viktig svenska
Den offentliga svenskan bör vara lätt att lära, använda och förstå. Här får du råd som hjälper dig att skriva både inkluderande och begripligt.
Lena Lind Palicki, chef för Språkrådet, och Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, är författare till boken Viktig svenska.

11.45 Gemensam läsning – en bro mellan människor
Ann Boglind delar med sig av erfaren­heter av gemensam läsning och samtal i olika elevgrupper.
Ann Boglind är pensionerad forskare i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet.

12.20: Lunch

13.30: Kviss

13.45 Mammorna, berättelserna och språket
I böckerna Mammorna och Bortom mammas gata ger Alexandra Pascalidou röst åt berättelser från föräldrar i förorten. Du möter henne i ett samtal om ­språkets och läsningens betydelse.
Alexandra Pascalidou är journalist och författare.

14.20: Fika

14.45 Skriv lättläst – en snabbkurs
Möter du människor i behov av lättläst? Då behöver du själv kunna kommunicera på lätt svenska. Bengt Fredrikson och Moa Candil ger dig sina bästa tips.
Bengt Fredrikson och Moa Candil är författare till boken Att skriva lättläst.

15.20 Hur man gör läsovilliga intresserade av bokstävlarna
Magnus Ljunggren är en dyslektiker som upptäckte hur kul det kan vara med bokstäver. Här ger han sitt svar på frågan om hur man skriver lättläst.
Magnus Ljunggren är författare.

15.55: Alle Eriksson och Anders Svensson avrundar dagen

16.00: Slut

Arrangör: Språktidningen och Vilja förlag i samverkan med Myndigheten för tillgängliga medier.
Plats: Citykonferensen, Stockholm
Datum: fredag 17 november 2023 09:00-16:00

Pris: 2 400 kr, ex moms, lunch och fika ingår

Serviceavgift tillkommer.

Sista anmälningsdag: 10 november