Evenemang
14 maj 18:00 En kväll om vetenskap
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Hjärndagen 2023

Fredag 10 november 2023 09:00-16:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Vid frågor kontakta: eva.bergstrom@fof.se

VÄLKOMMEN TILL EN HELDAG MED FÖRELÄSNINGAR OM DEN SENASTE HJÄRNFORSKNINGEN!

PROGRAM

9.00 INLEDNING
Karin Skagerberg, chefredaktör för Modern Psykologi, och Jonas Mattsson, chefredaktör för
Forskning & Framsteg inleder dagen.

9.10 NEUROBIOLOGI OCH BEROENDE
Alkohol- och narkotikaproblem är mångfacetterade och kan studeras ur olika perspektiv. Neurobiologins snabba utveckling erbjuder både en fördjupad förståelse av beroendets mekanismer och nya möjligheter att behandla dessa folksjukdomar. Joar Guterstam är överläkare och beroendeforskare vid Karolinska Institutet.

9.50 FIKA

10.20 AI OCH LÄRANDE
Den artificiella intelligensen är en av mänsklighetens mest omvälvande uppfinningar. Hur kommer det påverka våra liv? Går det att balansera interaktionen mellan människa och maskin och lära sig av maskinerna, utan att de förstör vår koncentrationsförmåga och vårt självständiga tänkande? Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet.

11.00 FRAMTIDA TERAPIER MOT ALS
Varför bryts vissa celler i vårt nervsystem ner i sjukdomar medan andra är motståndskraftiga? Kan vi utveckla nya terapier om vi bättre förstår hur olika nervceller svarar på sjukdom? Eva Hedlund berättar om ny forskning för att hitta ledtrådar till framtida terapier för den dödliga sjukdomen ALS. Eva Hedlund är professor i neurokemi vid Stockholms universitet.

11.40 LUNCH

12.40 SEEING THROUGH MAGIC
Matthew L. Tompkins är forskaren som också är trollkarl - och guldmedaljör i 2022 års Forskar Grand Prix. För Hjärndagens besökare visar han hur bedrägliga våra sinnen är, genom illusioner och snillrika trick. Till vardags är han postdoktor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitets Choice Blindness Lab.

12.55 PSYKOPATI - UTAN SKULD OCH SKAM
Psykopati kombineras ofta med antisocialt beteende och inom kriminalvården är det ett relativt vanligt tillstånd. Dock finns personer med psykopatiska drag även utanför murarna och dessa kan ställa till det för både sig själva och omgivningen. Det skapar lidande och problem såväl på en arbetsplats som i relationer. Katarina Howner är rättspsykiatriker och docent samt forskargruppsledare vid Karolinska institutet.

13.35 DEN UTBRÄNDA HJÄRNAN
När Hedvig Söderlund blev sjukskriven på grund av utmattningssyndrom hade hon framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen hjärna. Hedvig Söderlund är adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet.

14.15 FIKA

14.40 SÅ SKAPAR HJÄRNAN DIN VERKLIGHET
Hjärnan bygger upp modeller som hjälper dig att navigera i tillvaron. När dessa förutsägelser inte stämmer överens med sinnesintrycken kan det i extremfall leda till psykoser. Predrag Petrovic är specialistöverläkare i psykiatri och docent vid Karolinska Institutet.

15.20 EN PERFEKT STORM? ADHD, AUTISM OCH HORMONER HOS FLICKOR OCH KVINNOR
Traditionellt har fler pojkar än flickor fått neuropsykiatriska diagnoser, men på senare år har forskare och vården alltmer uppmärksammat de skillnader som finns i symtombild mellan könen. Lotta Borg Skoglund är docent i psykiatri vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. Hon har skrivit en rad böcker om neuropsykiatriska diagnoser.

16.00 AVSLUTNING
Karin Skagerberg, chefredaktör för Modern Psykologi, och Jonas Mattsson, chefredaktör för
Forskning & Framsteg avslutar dagen.


Frågor: kontakta projektledare Eva Bergström: eva.bergstrom@fof.se

Plats: Oscarsteatern, Stockholm.
Datum: fredag 10 november 2023 09:00-16:00

Pris:
Prenumeranter på Forskning & Framsteg eller Modern Psykologi: 1395 kr
Ej prenumerant: 1495 kr

Fika och lunch ingår. Serviceavgift tillkommer.