Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Hälsopromenad längs Pappa Helges Stig

Lördag 22 april 2023 10:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Vi går i samtalstakt, ca 2 km och stannar upp vid några minnesplatser ”från historia till nutid”. Betraktar utsikten över Ångermanälven och Granvågsniporna och reflekterar över naturens betydelse för vår hälsa.

Medtag eget fika!

Gunnel Granström, sjuksköterska med lång erfarenhet
av hälsoarbete på Österåsen.
Datum: lördag 22 april 2023 10:00
Pris: 100 kr

Samling: 10.00 vid Österåsens entré
Max antal: 15