Biljetter

Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Samtal om fred

Torsdag 9 mars 18:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
En diskussion om fredsfrågan med Elin Wägners perspektiv.
Medverkande: Malin Nilsson, generalsekreterare i IKFF och Fredrik
Modeus, biskop i Växjö stift och Ewa Jonsson, integrationsstrateg vid
Länsstyrelsen med bred erfarenhet av flyktingarbete i Röda Korset.
Moderator: Petter Ericsson, Kulturparken Småland.

Plats: Utvandrarnas hus
Entré: 60 kr.
Arrangör: IKFF och Kulturparken Småland

Plats: Utvandrarnas hus
Entré: 60 kr.
Arrangör: IKFF och Kulturparken Småland