Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Planera för framtiden, en trevlig dag kring aktuella frågor

Fredag 10 februari 2023 09:00-12:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Välkommen till ett seminarium den 10 februari om viktiga juridiska handlingar vi behöver förbereda oss med och om rätt bostad efter behov och önskemål. Dessutom får vi ett föredrag av Gillis Edman, mycket uppskattad föredragshållare, som pratar om att livet och döden går hand i hand.
Cajsa Löfmark pratat om familjejuridik,framtidsfullmakt,testamente.
Kristina Styffe Boplats Göteborg samt representanter från fastighetskontoret, privata hyresvärdar, berättar om framtida boende.
Kaffe när du kommer och en förstärkt macka på lunchen ingår i avgiften

Plats: Dalheimers Hus, Göteborg
Datum: fredag 10 februari 2023 09:00-12:00
Pris: 50 kr + serviceavgift