Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Use2Use Design Toolkit Verktyg för användarcentrerad cirkulär design

Måndag 3 oktober 14:00-15:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Use2Use Design Toolkit är en unik uppsättning verktyg som underlättar utvecklingen av cirkulära produkter och tjänster. Verktygslådan består av fem designverktyg som används för att öka förståelsen för användarnas behov och krav, generera idéer för cirkulära produkter och tjänster samt utvärdera koncept för cirkulära erbjudanden.

Verktygen, som är utvecklade på Chalmers, har särskilt fokus på hur man gör det mer attraktivt för människor att till exempel hyra, sälja och låna produkter i vardagen. Nyligen tilldelade European Institute of Innovation and Technology (EIT) verktygslådan priset Raw Materials and Circular Societies Prize.

Forskarna bakom Use2Use Design Toolkit, Oskar Rexfelt och Anneli Selvefors, driver forskningsprojektet Design för cirkulär konsumtion. Här får vi en kort introduktion till forskningen om användarcentrerad cirkulär design och en presentation av designverktygen. www.use2use.se

”Så gör vi det attraktivt för människor att hyra, sälja och låna produkter i vardagen.”

MEDVERKANDE Oskar Rexfelt, Chalmers och Anneli Selvefors, RISE
FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor
DATUM måndagen den 3 oktober
TID klockan 14.00-15.00
PLATS endast digitalt
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
ANMÄLAN senast 30 september på biljettkiosken.se/use2use
ARRANGÖR Innovationslänken, Växjö Linnaeus Science Park och Almi

#innovationsveckan #innovationsveckankronoberg
En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu

Fortsätt dagen med en workshop om cirkulär design
Strax efter detta seminarium hålls en fysisk workshop med rubriken "Behaviour as a tool for circular design". Vill du delta på båda är du välkommen att följa detta seminarium i samma lokal som workshopen hålls på. I Biljettkiosken för workshopen kan du direkt anmäla dig även till seminariet. Läs om workshopen här >>