Events
28 jun-2 jul Festivalkort | Festival card
2 jul 10:00 FÖRELÄSNING + SAMTAL: Färdigforskat om Bergman? | Are we done with Ingmar Bergman?
2 jul 11:00 FILM: Kallelsen (1973) | The Vocation (1973)
2 jul 11:00 FILM: Ansikte mot Ansikte (1976) I Face to Face (1976)
2 jul 13:00 FILM + SAMTAL: Sylwan
2 jul 13:00 SAMTAL: Better together - Sara och Tomas gör en tv-serie | Sara and Tomas Make a TV Series
2 jul 14:00 FILM: Avslutningsfilm Var är Anne Frank | Where is Anne Frank
2 jul 14:00 BUSSAFARI + SAMTAL eller endast SAMTAL med Tomas Bannerhed
2 jul 15:00 FILM: Nattvardsgästerna (1963) | Winter Light (1963)
2 jul 16:00 FILM: The Ingmar Bergman International Debut Award-vinnaren: Vera Dreams of the Sea / The winner-film of The Internation
2 jul 17:00 2xTEATER: Lille Bergman & En dåres försvarstal | Bergman, Baby & The Defence of a Fool
2 jul 19:00 Avslutningsmingel i samarbete med SF Studios | Closing mingle in collaboration with SF Studios
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
SAMTAL: Auteuren är död, länge leve auteuren! | The auteur is dead, long live the auteur!

Thursday June 30 15:00
This kiosk is no longer open
Eventet har redan ägt rum...
Auteuren är död - länge leve auteuren!

Kreatörens roll, utmaningar och möjligheter i det nya produktionslandskapet
Kreatören och det kreativa arbetet är en förutsättning för en levande och progressiv filmbransch. Under de senaste 10 åren har streamingplattformar som Netflix, HBO och Amazon skapat nya förutsättningar för hur film- och dramaproduktion går till. Vilka effekter har detta paradigmskifte på den kreativa kvaliteten och framförallt: hur förändrar detta kreatörernas förutsättningar? Vilken roll, utmaningar och möjligheter innebär det nya produktionslandskapet för våra kreatörer?

För att svara på detta har vi bjudit in regissörerna <b>Goran Kapetanović</b> (<i>Min faster i Sarajevo, Kalifat, Knutby</i>) och <b>Niki Lindroth Von Bahr</b> (<i>Min börda, The House</i>) samt <b>Susann Billberg-Rydholm</b>, Head of Nordic TV Drama på SF Studios. Samtalet modereras av <b>Emma Gray Munthe</b>.

Arrangeras av Film på Gotland & Film Stockholm AB i samarbete med Bergmanveckan.

The auteur is dead, long live the auteur!

In the past decade streaming services like Netflix, HBO and Amazon have greatly influenced the way films and dramas are produced. What does this new production landscape imply regarding the role, challenges and possibilities of our creators?

This talk is arranged by Film Gotland and Film Stockholm AB in collaboration with the Bergman Week.

Vill du boka flera event samtidigt? Boka här!

Do you want to buy tickets for multiple events at the same time? Book here!
Plats | location: Bergmancenter utomhusscen, Fårö | Bergman Center tent
Datum | date: Thursday June 30 15:00 | 3pm
Längd | duration: ca 1h

Pris | price:
Regular: 150 SEK
26 years old or younger: 120 SEK

Leds av | hosts: Film på Gotland och Film Stockholm AB.
Språk | language: svenska | Swedish