Events
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Dansfilmworkshop I Dance Film Workshop

Wednesday-Friday June 29-July 1
This kiosk is no longer open
Eventet har redan ägt rum...
Workshop i dansfilm för ungdomar 13 - 16 år

Vad kan vi berätta genom dans på film? Vad händer med uttrycket i dansen beroende på hur den filmas? På vilket sätt kan vi bygga en historia genom rörelse, musik, ljud och klipp?
Välkomna till en kreativ workshop som utforskar dansens möjligheter på film! Vi arbetar i mindre grupper där alla får prova på rollerna som koreograf/regissör, fotograf och dansare. Deltagarna kan om de vill välja att fokusera på en roll. Ingen erfarenhet krävs!

Workshopen leds av Sofia Norlin, filmregissör, och Gilda Stillbäck, koreograf med assistans av dansarna Vincent Jonsson och Melinda Jacobsson Silayan, med bakgrund inom samtida dans, street och breakdance.

Dance film workshop

Dance film workshop for teenagers age 13 - 16

What stories can we tell thanks to dance on camera? What happens to the dance medium in relation to the movements of the camera? How can we build a narrative through movements, music, sound and film editing?
Welcome to a creative workshop exploring some of the possibilities of dance in film! We will work in small groups in where everyone will in turn get to try out being a choreographer/director, photographer and dancer. The participants can focus on one of these roles if they want to. Beginners welcome!

The workshop will be led by Sofia Norlin, film director, and Gilda Stillbäck, choreographer. They will be assisted by dancers Vincent Jonsson and Melinda Jacobsson Silayan, with experience from contemporary dance, street-dance and break-dance.

Vill du boka flera event samtidigt? Boka här!

Do you want to buy tickets for multiple events at the same time? Book here!
Plats | location: Bergmancenter, Fårö
Datum | date: Wednesday-Friday June 29-July 1
Tid | time: 10.00-15.00 | 10 a.m.–3 p.m.
Längd | span:: 2,5 dagar | 2.5 days

Pris | price: 400 SEK (lunch ingår | lunch included)

Leds av | directed by: Sofia Norlin och Gilda Stillbäck
Max 15 deltagare | up to 15 participants