Events
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Invigningsmingel | Inauguration Mingle

Tuesday June 28 19:00-22:00
This kiosk is no longer open
Eventet har redan ägt rum...
Bergmanveckans invigningsmingel bjuder förutom på mat och dryck, som ingår i biljettpriset, ett kreativt samarbete mot en mäktig klangbotten av skräck. Poeten Arazo Arif och kompositören Ragnar Grippe framför en svit ur sitt gemensamma verk ”Mörkret inuti och fukten”– en spännande text-ljud-komposition, där Arifs dikter tonsatts av Grippe. Musettedragspel samsas med elektronisk techno och stråkar.

In addition to food and one drink (included) the inauguration mingle of the Bergman Week will treat you with a creative partnership echoing off of a mighty fear. Poet Arazo Arif and composer Ragnar Grippe will perform a suite from their common effort “The Darkness Within and the Damp” - an intriguing text-and-sound piece in which Arif’s poems are put to music by Grippe. Accordion blends with strings and techno music.
Vill du boka flera event samtidigt? Boka här!

Do you want to buy tickets for multiple events at the same time? Book here!
Plats | location: Bergmancenters uteplats, Fårö | Bergman Center outdoors
Datum | date: Tuesday June 28 19:00-22:00 | 7pm

Pris | price:
Regular: 300 SEK
26 years old or younger: 250 SEK
(inkl. mat+1 dryck) | (food+1 drink included)