Events
28 jun-2 jul Festivalkort | Festival card
2 jul 10:00 FÖRELÄSNING + SAMTAL: Färdigforskat om Bergman? | Are we done with Ingmar Bergman?
2 jul 11:00 FILM: Kallelsen (1973) | The Vocation (1973)
2 jul 11:00 FILM: Ansikte mot Ansikte (1976) I Face to Face (1976)
2 jul 13:00 FILM + SAMTAL: Sylwan
2 jul 13:00 SAMTAL: Better together - Sara och Tomas gör en tv-serie | Sara and Tomas Make a TV Series
2 jul 14:00 FILM: Avslutningsfilm Var är Anne Frank | Where is Anne Frank
2 jul 14:00 BUSSAFARI + SAMTAL eller endast SAMTAL med Tomas Bannerhed
2 jul 15:00 FILM: Nattvardsgästerna (1963) | Winter Light (1963)
2 jul 16:00 FILM: The Ingmar Bergman International Debut Award-vinnaren: Vera Dreams of the Sea / The winner-film of The Internation
2 jul 17:00 2xTEATER: Lille Bergman & En dåres försvarstal | Bergman, Baby & The Defence of a Fool
2 jul 19:00 Avslutningsmingel i samarbete med SF Studios | Closing mingle in collaboration with SF Studios
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Festivalkort | Festival card

Tuesday-Saturday June 28-July 2
Ett festivalkort behövs för att delta i alla evenemang utom till programpunkter för barn. Kortet köps endast en gång, gäller hela festivalen och måste visas upp tillsammans med biljetten på varje evenemang.
Kortet kostar 50 kr.
Obs! Festivalkort som köpts via hemsidan måste hämtas ut på Bergmancenter eller någon av visningslokalerna.

A festival card is mandatory to attend all of our events, except for events for children. It is valid during the whole festival and has to be shown at the door together with the ticket at each event. The card costs 50 SEK.
Please note that festival cards purchased online must be collected at the Bergman Center or one of the event venues.


Biljetter och festivalkort kan köpas via hemsidan www.bergmancenter.se från och med 22 april, på Bergmancenter från och med 1 juni och/eller på de olika visningslokalerna en halvtimme före programpunktens start. Endast Swish- eller kontantbetalning vid visningslokalerna.

Tickets and festival cards can be bought via www.bergmancenter.se from April 22, at the Bergman Center from June 1 and/or at the different venues half an hour before the start of each event. Cash or Swish payments only when buying tickets at the event venues.
Vill du boka flera event samtidigt? Boka här!

Do you want to buy tickets for multiple events at the same time? Book here!
Hämtas vid | collected at: Bergmancenter, Fårö (from June 1st)
Datum | date: Tuesday-Saturday June 28-July 2
Pris | price:
Regular: 50 SEK
17 years old or younger: 0 SEK


Select the number of tickets.
Number of tickets:
Next