Evenemang
8 sep 08:00 WorkshopCO2
9 sep 12:00 FORSKARLUNCH
28 sep 09:00 Interaktionsdesign
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Workshop AUTOMATION

Torsdag 25 november 2021 13:00-17:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Diskutera möjligheter och utmaningar

Automation handlar om att omvandla manuell hantering till automatisk hantering av olika aktiviteter i en process. Ofta med koppling till it, elektronik och maskin, likaväl som till ekonomi, människa och miljö. Med hjälp av datorer, sensorer och kunskap om sina processer och maskiner kan man höja kvaliteten och effektivisera hela eller delar av verksamhetens processer. Automation kan också avlasta människor från en farlig arbetsmiljö. Men automatisering handlar inte alltid om att använda maskiner och robotar i sin produktion, utan kan även handla om att effektivisera ett manuellt arbetsflöde och att digitalisera det.

Har ni funderingar kring möjligheter och utmaningar för automatisering inom er verksamhet? Ser ni ett värde i att diskturera era tankar med likasinnade och dem som har djupare kunskap? Anmäl er då till vår workshop om automation! Här träffar ni andra företag med frågor kring automation, företag som arbetar med lösningar för automation och forskare som utvecklar automation (och robotar). Allt i ett! Välkomna!

Huvudpunkter i programmet:
Case för lyckad automation
- Gimic, Marcus Nilsson
- Svenska Våg, Oscar Axelsson
- E-maintenance, Basim Al-Najjar
- Linnéuniversitetet, Jetro Kenneth Pocorni

Diskussioner
- utmaningar inom process, teknik, it och användare
- vilka utmaningar kan/bör prioriteras
- potentiella lösningar
- behov av kompetens/samarbeten

DATUM och TID torsdag 25 november kl 13.00-17.00
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 14 i Växjö
ANMÄLAN senast kl 16.00 den 24 november
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs