Evenemang
18 nov 13:15 Genration Z
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Problemförståelse leder dig till rätt lösning

Onsdag, 6 oktober 09:15-10:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Ofta läggs majoriteten av vår tid på att finna en lösning när vi egentligen borde fokuserat ännu mer på att identifiera rätt problem. Varför är det så viktigt och hur identifieras rätt problem? Du som deltar kommer här att få med dig tankesätt och modeller att tillämpa i den egna verksamheten.

Seminariet kommer behandla varför det är så viktigt att utgå från rätt problem och ge er insikt i varför det är viktigt att djupdyka i behovsanalysen innan en lösning eftersöks. Allt för ofta tenderar vi som människor och organisationer att snäva in för snabbt på en tilltänkt lösning, utan att förstå problemet i grunden. Med rätt behovsanalys och problemställning kan lösningarna/innovationerna bli helt annorlunda och mer framgångsrika.

Eventet passar alla som vill arbeta med innovation och utvecklingsarbete inom offentliga organisationer såväl som näringslivet.

Presentatörer är Miguel Salinas, som är en av tre programansvarig vid Innovationsmasterprogrammet hos Linnéuniversitetet och Jesper Lindahl, projektledare för Innovationslänken hos Videum Science Park.

DATUM onsdag den 6 oktober
TID klockan 09.15-10.00
PLATS digitalt
ARRANGÖR Videum Science Park och Linnéuniversitetet
ANMÄLAN senast klockan 12 den 5 oktober

Eventet hålls via Teams och länk för deltagande skickas till alla anmälda deltagare senast dagen innan eventet.

#innovationsveckan
En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu