Evenemang
18 nov 13:15 Genration Z
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Innovationskraft för ett bättre samhälle

Måndag, 4 oktober 12:30-15:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Vår tids samhällsutmaningar är många och komplexa. Ingen organisation eller aktör kan ensam lösa dem! Men vad händer om vi frisätter innovations- och omställningskraften gemensamt? Kan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället göra bra saker tillsammans? Och hur gör man för att katalysera den kraft vi kan åstadkomma gemensamt och var för sig?

Välkommen till en inspirerande och katalyserande eftermiddag där vi fokuserar på hållbarhet, intraprenörskap, samarbete och den kraft som finns i Kronoberg för ett bättre samhälle.

MEDVERKANDE
Hans- Fredrik Helldahl, samhällsnyttiga affärer, Skanska AB
Katarina Blomkvist, grönt intraprenörskap, Uppsala universitet

Dessutom en intressant paneldebatt med företag och organisationer från regionen. Om att skapa nya möjligheter genom att ta tillvara de utmaningar som finns i samhället.

Senaste uppdateringen kring programpunkterna publiceras på www.videum.se.

FÖR VEM näringsliv och offentlig sektor
DATUM måndagen den 4 oktober
TID 12.30-15.00
PLATS digitalt
KOSTNAD ingen, men anmälan krävs
ANMÄLAN senast 1 oktober på biljettkiosken.se/innovationskraft
För er som är intresserade finns möjlighet till en presentation om vad vi som arrangörer kan göra för att hjälpa er vidare i ert utvecklingsarbete.

ARRANGÖRER Videum Science Park, Almi och Region Kronoberg.

#innovationsveckan
En vecka med fokus på att dela och sprida smarta lösningar i offentlig sektor. Ett initiativ från Sveriges Kommuner och Regioner, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG - Myndigheten för digital förvaltning. innovationsveckan.nu