Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Mikael Öberg - Mytologi 2.0

Lördag, 14 augusti 09:00-12:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Om du vill boka fler programpunkter samtidigt, klicka här!

Berättar-workshop

Den här workshopen öppnar upp för ett nytt sätt att berätta mytologi. Ofta betraktas myter som förvetenskapliga försök att förklara tillvaron, och missar då potentialen de har att förankra oss i tillvaron. Genom enkla övningar undersöks möjligheter att finna personliga ingångar som både respekterar och fördjupar källmaterialet. Inspiration hämtas såväl från drömmar och minnen som naturfenomen och den egna kroppen.

Deltagare behöver ha med sig en specifik mytologisk berättelse att jobba med. Dock behöver den inte vara i skick att kunna berättas för en publik, eftersom workshopens fokus ligger på bearbetning av materialet.

Datum: lördag, 14 augusti 09:00-12:00
Plats: Garvaren Sal Ljungberg, Ljungby
Pris: 400 kr