Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Borås HC- Hanhals

Onsdag 3 februari 2021 19:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Viktigt!


Biljetten är personlig därför måste namn och telefonnummer stämma för varje unik biljett (även om du köper flera biljetter).


För information kommer ishallen vara kontantfri för att minska smittspridningen.

Läs även nedan information.


Information om besök i Borås ishall och vad vi förväntar oss av dig som besökare.

För att minimera smittspridning är det viktigt att alla bidrager till efterlevnad av de direktiv vi har att förhålla oss till – tänk därför på följande:”

• Gå inte på ishockeymatchen om du känner dig det minsta förkyld/sjuk – se symtom nedan.
• I det fall du insjuknar under pågående ishockeymatch måste du omgående lämna. För att underlätta eventuell smittspårning så meddelas personalen på vilken sektion och publikstol du satt.
• Kom i god tid till arenan. Det förbyggande smittskyddsarbetet medför långsammare flöden.
• Håll ett tydligt avstånd till varandra i kön – minst 1 meter till närmsta person.
• Värna personalens arbetsmiljö – håll ett tydligt avstånd om minst 1 meter.
• Planera eventuella toalett- och kioskbesök på ett sådant sätt att folksamlingar/trängsel undviks.
• Följ och respektera de avspärrningar som finns i arenan.
• Noggrann handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Inga handskakningar eller kramar får ske.
• Hemgång efter matchslut sker enligt arrangörens anvisningar för att undvika folksamlingar/trängsel och smittspridning.
• Följ personalens anvisningar
Här nedan följer symtom som medför att man stannar hemma och följer myndigheternas direktiv och rekommendationer:

• Halsont
• Allmän sjukdomskänsla
• Muskel- och ledvärk
• Torrhosta
• Feber
• Snuva
• Huvudvärk
• Illamående
• Diarré
• Smak- och luktbortfallInformation om eventet
• Vi rekommenderar ingen att använda publika toaletter, om man måste göra detta så är det kö med 1 m i mellanrum som gäller. Max 4 personer i toalett området inne samtidigt.
• Utsläpp sker enligt anvisningar från speaker. Sitt kvar tills det är din tur!
• Tänk på att inte hamna i grupper som pratar.
• Även om du är nära med personen du går med håll dig till den reserverade platsen du fått. Myndigheterna vet inte att ni har en nära relation när dom ser er på tv utan bara att vi som arrangör isf inte håller restriktionerna.
• Respektera också den tilldelade platsen då vi som arrangör måste kunna smittspåra om någon blir sjuk, därför måste vi veta vilka som satt var under hela eventet.
• Grund regeln är 1 m, tänk på det även i köer in, till kiosk, till toalett och när ni ska gå ut. Vi som arrangör måste ta ansvar för att vi ska få ta in mer personer i
• Arenan är kontantfri för att minska smittspridningen.


framtiden, ta inte illa upp om du blir tillsagd. Våra publikvärdar jobbar ideellt för Borås hockeys bästa.


Är det så att man inte följer dessa riktlinjer drabbar det Borås hockey. Vi ber er ödmjukast att respektera uppsatta riktlinjer och krav för att vi ska kunna ha ett säkert event.


Varm välkomna!

250 kr + serviceavgift