Evenemang
11 okt 18:00 Vid flygeln Anders Kilström
1 nov 15:00 Schuberts sista verk
22 nov 18:00 Gotlands sinfonietta under Marie Sandell
Medlemskap
5 sep 2021 18:00 Dellentrion
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Schuberts ofullbordade

Söndag, 22 november 18:00
Biljettsläpp:
måndag, 2 november 09:00
På programmet står Corellis Concerto Grosso i g-moll op. 6 och ur Vivaldis fyra årstider "Vintern"

Ordinarie 200 kr, medlem 150 kr, studerande 100 kr..