Evenemang
15 sep 15:30 Mötesplats Framtiden
16 sep 11:30 Digibrunch
16 sep 13:00 3D-print
28 sep 10:00 Cybersakerhet
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Öka värdet på din fastighet genom hållbarhet, välbefinnande och stärkt ekonomi

Onsdag, 27 maj 12:00-12:45
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
EN DIGITAL FORSKARLUNCH DÄR VI ALLA DELTAR PÅ DISTANS

De högsta värdena på en fastighet uppnås när en arkitektonisk design bidrar till att förbättra välbefinnandet hos människan. Utformningen av byggnader omfattar idag mycket mer än att utvärdera en enda egenskap, till exempel energiförbrukning. Istället ligger fokus på helheten och värdeskapande ur det mänskliga perspektivet.

Att skapa värde i privata fastigheter handlar om att öka välbefinnandet för enskilda intressenter genom att förbättra hälsan och stärka ekonomin. Att skapa värde när man bygger fastigheter för uthyrning eller försäljning handlar om att öka välbefinnandet genom att förbättra hälsan för boende och stärka ekonomin för ägare eller investerare.

Elaheh Jalilzadehazhari
Teknisk doktor, Hållbart byggande - Institutionen för skog och träteknik
Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet. Det övergripande målet för Elahehs forskning är att förbättra regionala utvecklingspolicyer inom byggindustrin. Elaheh tilldelades i januari 2020 Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling.

TID & DATUM kl 12.00-12.45 den 27 maj
FÖR VEM öppen för alla intresserade
PLATS alla deltar på distans via dator/mobil.
KOSTNAD Ingen, men anmälan krävs.
ANMÄLAN senast 26/5 på videum.se/biljettkiosken. En länk till den digitala forskarlunchen skickas till din e-post senast på morgonen den 27 maj.

FRÅGOR info@videum.se