Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Framgångsrik förändring för chefer och HR

Fredag 15 maj 2020 08:15-11:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...Evenemanget har tyvärr ställts in pga situationen med coronaviruset.
Förändring är numera en del av vår vardag. Ibland är det stora organisatoriska förändringar och ibland är det mindre personliga förändringar. De flesta har upplevt motstånd hos sig själv eller andra i samband med små och stora förändringar. Vad är det som gör att vissa inte vill förändra? Och hur kan man arbeta praktiskt för att förbereda sig på en framgångsrik och meningsfull förändring?

De kanske viktigaste begreppen i en framgångsrik förändring är kommunikation, delaktighet, engagemang och meningsfullhet. Vi lär oss om de mänskliga reaktionerna i en förändringsprocess och hur de hänger ihop med begreppen. Genom olika övningar kommer ni få uppleva hur det kan kännas när vi ställs inför förändringar på vår arbetsplats och med hjälp av den individuella och organisatoriska förändringskurvan lär vi oss förstå vad vi behöver.

Vi lyfter den viktiga kommunikationen och tittar på hur jag som ledare kan kommunicera med min grupp. För när medarbetare förstår och är i ett sammanhang får de energi och ökad motivation, vilket leder till bättre resultat och ett mer framgångsrikt förändringsarbete.

Vi följer gällande riktlinjer och kommer att vara i en luftig lokal med gott om utrymme.

DET HÄR KAN DU FÖRVÄNTA DIG:

- Verktyg för hur man genomför en framgångsrik förändring för både individ och organisation.
- Hur hanterar du dina egna känslor i ett förändringsarbete?
- Hur bidrar kommunikation, delaktighet, engagemang och meningsfullhet för att nå en lyckad förändring?
- Enkla verktyg för hur man som individ kommunicerar effektivt.
- Praktiska övningar som skapar engagemang och förståelseDin anmälan är bindande och vi förbehåller oss rätten att skicka en faktura på 250 kr ex moms om du är frånvarande utan att ha avanmält dig. Vi förbehåller oss också rätten att tacka nej till leverans om skäl finns för detta.
Plats: Krinova, Kristianstad
Datum: fredag 15 maj 2020 08:15-11:00