Utmana ett företag

NEDRÄKNING TILL START

Anmälan
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
OCR | Utmana ett företag

Lördag, 24 augusti 2019 13:00
Förköpet stängt
Efteranmälan på plats, till höger om målområdet. Betalning sker via Swish.
För dig som älskar utmaningar.

Här bokar företag in sig till årets utmaning i Kalmar. Efter inkommen betalning erhålls en speciell värdekod via e-post som varje deltagare använder för att anmäla sig till Next Challenge OCR utan kostnad.
Vald typ av anmälan:

Datum: lördag, 24 augusti 2019 13:00
Plats: Kalmarsundsparken, Kalmar

Pris just nu: 695 kr + serviceavgift