Evenemang
13 sep 12:00 Forskarlunch - Brott och otrygghet
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Forskarlunch med stipendieutdelning

Torsdag, 7 mars 2019 12:00-13:30
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
Digital transformation på ett effektivt sätt

Digitaliseringens genomslag mattas inte av, den fortsätter att öka. De digitala krafterna förändrar företag, organisationer och samhället. Datorer blir bättre, kommunikationen sker snabbare, kostnader i hantering och distribution av data minskar. Den kanske mest omvälvande kraften som släpps loss nu är förmågan att kombinera olika idéer för att skapa nya saker med hjälp av digital teknik. Det innebär att förutsättningarna i verksamheten för företag och organisationer ändras och digitalt tänkande behöver integreras i alla aspekter av organisationen.

Krister Bredmar föreläser om hur du som företagare kan stärka din konkurrenskraft genom att använda digitala innovationer på rätt sätt och hur dessa förändringarna på den digitala resan påverkar organisationen och ledningens roll

Krister Bredmar är docent på Institutionen för organisation och entreprenörskap vid Linnéuniversitetet. Han har i mer än 25 år intresserat sig för hur chefer i små och medelstora organisationer arbetar med planering och uppföljning för att kunna utveckla sin verksamhet, göra den mer lönsam och konkurrenskraftig.

I samband med forskarlunchen delas även Videum Science Parks studiestipendium ut.

DATUM och TID torsdagen den 7 mars klockan 12.00-13.30
PLATS Videum Science Park, Framtidsvägen 14, Växjö
FÖR VEM alla intresserade
KOSTNAD Ingen, Videum bjuder på lunchen.
Anmäld deltagare som får förhinder ber vi vänligen meddela oss,
så kan vi minska matsvinnet eller lämna platsen till någon annan.
ANMÄLAN senast den 4 mars via Biljettkiosken

OM FORSKARLUNCHERNA Forskarluncher är ett samarbete mellan Videum Science Park och Linnéuniversitetet. Forskare, lärare och företagen i Videum Science Park samt övriga intresserade bjuds in till aktuella forskningsföredrag med efterföljande lunch och diskussion. Syftet är att knyta kontakter och att hitta synergieffekter mellan forskningsprojekt och ge uppslag till nya intressanta samarbeten mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.