Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Digibrunch om IEC-projektet

Tisdag 12 december 2017 11:30-13:00
Anmälan avslutad
Eventet har redan ägt rum...
IEC-projektet: en lyckad satsning för nyttig samverkan mellan forskning och näringsliv

Lars Hornborg, Projektledare IEC lyfter fram resultaten av
projektet som avslutas i samband med årsskiftet.

Linda Sharp från Maskinteknik i Oskarshamn berättar om det arbete som hennes företag har gjort tillsammans med forskaren Jeff Winters från Linnéuniversitetet. När forskare och företag kan samverka i mindre och mer avgränsade projekt kan det slå gnistor.

Narges Khakpour berättar om Prosess-projektet (Projektet PROSSES tar fram tekniker och verktyg för att skapa ett skyddslager för datasystem mot attacker från Internet) och hur det växt fram med hjälp av såddaktivitet.

Welf Löwe, Linnéunversitetet och Danny Dressler, Aimo AB ger en presentation/demonstration av sitt arbete med att ta fram en metod att scanna människors rörelser för att förutspå risker för muskel och skelettsskador.

DATUM 12 december
TID klockan 11.30-13.00
PLATS Hus Echo, Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
ANMÄLAN senast 10 december

Digibrunchen är en mötesplats för digitala sektorn och ordnas av IEC i samarbete med Videum Science Park, Linnéuniversitetet, Växjö kommun, Region Kronoberg, Kalmar kommun och Regionförbundet Kalmar med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden.