Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Fest i Logen 2015

Förköpet har nu stängt
Återigen öppnar vi portarna till den idylliska folkparken i Dädesjö! I år kommer vi bjuda upp till manisk dans till skön musik och en å annan överraskning som ej än sett dagens ljus.

Hjärtligt välkomna!

Mer info via Facebook

Tid:
Helgen den 31 juli klockan 15
till den 2a augusti klockan 15.

Plats:
Dädesjö folkpark "Knallabacken". Se kartan.