Biljetter

Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Föreläsning för vårdpersonal

Måndag, 6 Maj 14:30-16:30
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Sexuella övergrepp – vad behöver jag veta?

Grundläggande utbildning om sexuella övergrepp. Utbildningen riktar sig till läkare, psykologer, psykoterapeuter och annan personal inom primärvård och psykiatri, samt personal från jourverksamheter som möter sexuellt utsatta.


PROGRAM

Introduktion
Adverse Childhood Experiences (ACE) - vad är det?
Prevalens och Skadeutveckling: Vetenskapliga referenser och erfarenhet.

Vem är patienten?
När bör man misstänka att sexuella övergrepp kan ha förekommit?
Hur ställer man frågor och vad gör man med svaret?

Min roll som vårdgivare - Vad kan jag göra?
Hur värderar man skadeutveckling? Fysisk, psykisk, social?
Hur kan man tänka kring bemötande, prognos och behandling?
Varmt välkommen önskar team Wonsa!
Wonsa, world of no sexual abuse, är en politiskt och religiöst obunden idéburen stiftelse och Sveriges enda forskningsinriktade specialistklinik för vuxna patienter som har utsatts för sexuella övergrepp i barndomen.

Med våra utbildningar vill vi öka kunskapen och medvetenheten bland vårdpersonal om patienter med konsekvenser av sexuella övergrepp.

Plats: HumaNova, lokal Utsikten, Skeppsbron 32, Gamla Stan, Stockholm
Datum: Måndag, 6 Maj 14:30-16:30
Anmälan: 200 kr per person

Serviceavgift tillkommer.