Förköp
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Värnamodagarna-Popquiz

Fredag, 24 Augusti 19:00
Förköpet har nu stängt
Stora Tältet Bruno Mathsons plats
Oreserverade platser. Italiensk buffé.

Maten serveras kl. 19.00-20.00
Popquizen börjar kl. 20.00