Förköp
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Värnamodagarna-Kräftnatta

Torsdag, 23 Augusti 18:30
Förköpet har nu stängt
Stora Tältet Bruno Mathsons plats
Oreserverade platser

5 kräftor, Janssons, prinskorv, ost smör & bröd
Bufféen serveras kl. 18.30-19.30