Förköp
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Värnamodagarna-Modevisning

Tisdag, 21 Augusti 18:00
Förköpet har nu stängt
Stora Tältet Bruno Mathsons plats
Oreserverade platser. Mingeltallrik inkl. entré.

Maten börjar serveras kl. 18.00
Modevisningen börjar kl. 19.00