Evenemang
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Mikaeli Kammarkör

Lördag, 16 Juni 18:00
Förköpet stängt
Eventet har redan ägt rum...
Mikaeli kammarkör är en av Sveriges mest välrenommerade körer. Under ledning av Anders Eby, professor i kördirigering och internationellt verksam dirigent och pedagog, har kören varit en institution i svenskt musikliv i nära 50 år. Passionen för svensk körmusik har lett till ett stort
antal urframföranden, beställningsverk och personliga relationer till många av våra fina svenska körtonsättare. Historiskt intresse och ständig nyfikenhet har lett till att musik av såväl kvinnliga 1800-talstonsättare som renässanspolyfoni nått nutida öron. Viljan att föra
traditionen vidare har lett till workshops och masterclasses med unga dirigenter. Samarbetet med svenska orkestrar och solister har varit omfattande och djupt. Mikaeli kammarkör har medverkat på 24 skivinspelningar och otaliga radiosändningar.

Almedalsbiblioteket
Lördag, 16 Juni 18:00

Pris:
Vuxen 190 kr
Medlem 150 kr
Studerande 80 kr