Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Rikskonvent om tillgänglighet 8-9/2 Linköping konsert & kongress

Torsdag-Fredag, 8-9 Februari
Förköpet har nu stängt
I detta konferensarrangemang försöker vi belysa tillgänglighet kring funktionsnedsättning i ett så brett perspektiv som möjligt.

Allt utgör pusselbitar för att vi tillsammans ska kunna skapa ett samhälle för alla. Vad kan du bidra med?
Konferensen vänder till profession inom kommun, landsting, region, representanter för funktionsrättsorganisationer, tillgänglighetskonsulter,
bostadsanpassare, arkitekter m fl.

Rikskonventet består utav konferens och mässa.

Se alla programpunkter på funkaforlivet.se/rikskonvent

För mer information kontakta Håkan Gröön på Funka för livet:
070-5721790
hakan@funkaforlivet.se