Events
14 Feb 09:00 Insurance for startups - Save the date
15 Feb 07:30 Reachout Breakfast
15 Mar 07:30 Reachout Breakfast
19 Apr 07:30 Reachout Breakfast
19 Apr 12:00 Investerarna på slottet - Save the date
17 Maj 07:30 Reachout Breakfast
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Reachout breakfast

Thursday, January 18 07:30-08:00
Anmälan har avslutats
Start your magnificient day with this powerful networking event where we all reachout for something that you need.
- Open a door...
- Need a supplier...
- Does anybody know somebody in...
- How do I do this...
- Need input on something...
- Can I pitch my idea for input...

and so on.


Starta din fantastiska dag med detta kraftfulla nätverks eventet där du kan nå ut med din eftersökning eller behov.
- Öppna en dörr...
- Behöver någon som kan...
- Känner någon någon inom detta..
- Hur ska jag ta mig vidare...
- Vad tycker ni om detta...
- Pitcha din idé och få feedback...

osv.

Breakfast included!
40 seats available.
Free of charge.
This event will be held in both English and Swedish

Frukost ingår!
40 platser tillgängliga.
Gratis.
Eventet hålls på både engelska och svenska