Events
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Make your LinkedIn profile your signature brand

Thursday, January 18 2018 08:30-10:00
Registration has been closed
Eventet har redan ägt rum...
Having a strong personal brand accounts for 30% of what it takes to be successful. When we maintain our business reputation, it can help us to advance in our career and grow our business. However, how can you grow your business network or showcase your expertise without having a LinkedIn profile that makes others want to get to know you?

Attend this free practical workshop where you will learn how to create a professional, optimized LinkedIn profile that helps you to be found by the right people, at the right time.

Course instructor: Derrick English Jr., DLE Solutions

The workshops content (presented in English):
- Optimizing your profile and cover photo
- Optimizing your headline-
- Optimizing your summary
- Having relevant work history
- Having recommendations
- Having regular status updatesGör din LinkedInprofil till ditt signaturmärke

Att ha ett starkt personligt varumärke står för 30% av vad som krävs för att lyckas. När vi upprätthåller vårt professionella rykte kan det hjälpa oss att avancera i karriären och öka vår företagsamhet. Hur kan du växa ditt företagsnätverk eller visa din expertis utan att ha en LinkedInprofil som gör att andra vill lära känna dig?

Delta i denna kostnadsfria workshop där du kommer att lära dig hur du tar fram en professionell, optimerad LinkedInprofil som hjälper dig att bli hittad av rätt personer, vid rätt tidpunkt.

Kursledare: Derrick English Jr., DLE Solutions

Workshopens innehåll (presenteras på engelska):
- Optimera din profil och omslagsbild
- Optimera din rubrik
- Optimera din sammanfattning
- Fördelar med relevant arbetshistoria
- Fördelar med rekommendationer
- Fördelar med regelbundna statusuppdateringar

Limited seats!
Event time. 8:30-10
Open for entrepreneurs whos looking for tools to grow their business.
Doors open at 8 oclock for mingle and spontanious discussions.


Begränsat antal platser!
Tid. 8:30-10
Tillgängligt för entreprenörer som söker verktyg för att utveckla sitt företagande.
Vi öppnar dörrarna kl 8 för mingel och allmänt snack.