Events
25 Sep 17:00 Checkpoint Bravo
31 Okt 17:00 Speed dating with startups
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
VAD GICK FEL/ WHAT WENT WRONG

Friday, October 13 14:30-16:30
Anmälan har avslutats
We have all been to those inspiring events many times: entrepreneurs sharing their success stories, glorious business growth paths that make you feel like you could easily achieve the same.

However, do you know how many times they failed before reaching those great achievements? Do you know how much money they might have lost on the way? Do you even know what they have sacrificed in terms of success? It is of course always easy to tell the bright side, therefore you might never have the chance to know the darker side when running a successful business?
But in Bravo entrepreneurial Hub we give you an opportunity:
Let the successful (or soon to be successful entrepreneurs) tell you about those `crushing failures´ they have been through on their business path. Be very well-prepared for the scary, but amazing experiences you will have.

Speaker:

Peter Nygren, Entrepreneur and angel investor
With an economical background, when he was 19 years old Peter started his first company, Mionix, producing gaming accessories for gamers, that won numerous international prizes and has been sold to different continents. In addition to developing products, Peter has experience in international marketing and sales. He now works as CEO and business developer as well as invests and builds new start-ups. In 2016, Peter was nominated as one of Sweden?s super talents for Veckans Affärer due to his great achievements in entrepreneurship.

Carl Svensson, Operational och driven entrepreneur with focus towards startup and sales
He started his first company in the middle of 2006 in existing poker boom by arranging corporate events in the same area. After that, it became a couple of years of economics studies and later he ran Captive Alarm for 10 years. Today he has several iron in the fire, one of which is the parent company Pergitus Invest, running the company EkoKraft that has been investing in solar power since 2008. Another one is investing in young entrepreneurs.

Birthe Björkenstock, Head and Owner of private care since 1995. She is now active as a Leadership consultant and coach, as well as CEO within dementia care. She has been Head and Owner of private care since 1995.

Agenda:

14:30-15.00: Mingle
15:00- 15:10: Welcome, intro and program info
15:10-15:30: Peter Nygren
15:30-15:35: Q&A
15:40-16:00: Carl Svensson
16:00-16:05: Q&A
16:05-16:25: Birthe Björkenstock
16:25-16:30: Q&A
16:30- : Summary and Afterwork at TAK

Limited seats, sign up NOW.

Want to be one of our speakers? Email us directly: hello@bravohub.se

NOTE: We, Bravo Hub, will not take any responsibility for any damage that may occur to your confidence in running a business after this event. However, We, Bravo Hub, would love very much to hear any compliments if this event makes you even more determined to lead your business forward.

------

Vi alla har varit de inspirerande event många gånger: Entreprenörer delar sina framgångshistorier, glorious business growth paths som får dig att känna att du kan lätt uppnå detsamma.

Men vet du hur många gånger de misslyckades innan de nått dessa stora prestationer? Vet du hur mycket pengar de kanske ha förlorat på vägen? Vet du även vad de har offrat i form av framgång? Det är självklart alltid lätt att berätta den ljusa sidan, därför kanske du aldrig har chansen att känna till den mörkare sidan när man driver ett framgångsrikt företag ...

Men i Bravo entrepreneurial Hub ger vi dig en möjlighet : Låt framgångsrika (eller snart framgångsrika företagare) berätta om de "krossfel" som de har gått igenom på sin affärsstråk. Var väldigt väl förberedd för läskiga men fantastiska upplevelser du kommer att ha.

Talare:

Peter Nygren, Entreprenör och ängelinvesterare
Med en ekonomisk bakgrund startade han som 19-åring sitt första bolag, Mionix som tillverkar speltillbehör till gamers som vunnit otaliga priser internationellt och som säljs på de flesta kontinenter. Utöver utveckling av produkter har Peter erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning. Han jobbar nu som VD och affärsutvecklare och investerar och bygger upp nya start-ups. Peter blev under 2016 utnämnd i Veckans Affärer till en av Sveriges supertalanger för sina prestationer inom entreprenörskap.

Carl Svensson, Operativ och driven entreprenör med fokus mot startup och försäljning.
Carl Svensson som genom moderbolaget Pergitus invest bland annat driver företaget EkoKraft där man sedan 2008 satsar på solkraft. Han startade sitt första företag 2006 mitt i rådande pokerboom genom att arrangera företagsevent inom samma område. Efter det blev det ett par års ekonomistudier och därefter drev han Captive Larm under 10 år. Idag har han flera järn i elden, varav ett handlar om att investera i unga entreprenörer.

Birthe Björkenstock, Chef och ägare inom privat vård sedan 1995. Hon nu är activ som Ledarskapskonsult och coach, och VD inom demensvård.

Agenda:

14.30-15: Mingel
15.00- 15.10: Välkommen, intro och program info
15.10-15.30: Peter Nygren
15.30-15.35: Q&A
15.40-16.00: Carl Svensson
16.00-16.05: Q&A
16.05-16.25: Birthe Björkenstock
16.25-16:30: Q&A
16.30- : Slut och Afterwork på TAK

Informationen om talare och agenda inom kort. Begränsade platser, anmäl dig NU.

Vill du vara en av våra talare? Maila oss direkt: hello@bravohub.se

OBS! Vi, Bravo Hub, tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå för ditt förtroende för att driva ett företag efter denna eventet. Vi, Bravo Hub, skulle dock mycket älska att höra några komplimanger om den här eventet gör dig ännu mer bestämd att leda ditt företag framåt.

Time: 2:30pm-4:30pm

We finish with After Work for anyone who wants to hang out!

The event will be Swedish.

------

Vi avslutar med After Work för den som vill hänga på!

Eventet genomförs på svenska.