Events
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Eftersläpp på Grace

Wednesday, May 31 22:00
Förköpet har nu stängt
Klockan 22:00 fortsätter vi firandet av alla nyexaminerade studenter. Detta gör vi i Grace Nightclubs välbekanta lokaler där en oförglömlig kväll väntar, och för att dela glädjen med så många som möjligt välkomnar vi även familj, vänner och studenter som ännu har något år kvar att spendera på vårt kära universitet!


English:
At 22:00 the celebration of our newly-graduates continues. We do this at Grace Nightclub, and to share the joy with as many as possible the event will be open to everyone including friends, family and no-graduates.

Price: 135kr
Date: 31/5
Time: 22.00
Place: Grace Nightclub