Ett utvecklingsbolag, en science park och
ett fastighetsbolag i teknisk framkant.

www.videum.se >>
Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Här anmäler du dig och dina kollegor till Videums event.

Ett specifikt biljett-SMS till din mobiltelefon gäller som din biljett/bokning under angivet event.

Vid förlorad biljett, eller problem med betalningen:
Kontakta biljettsupporten »
Digibrunch - Digitala affärsmodeller

Vissa företag lyckas att skapa enorma ekonomiska värden från dess användning av digitala teknologier (Tesla, Spotify, Facebook). Andra företag misslyckas. (Kodak, Blockbuster, Nokia). Vad är hemligheten bakom de framgångsrika verksamheterna?

Darek Haftor är professor i informatik vid Linnéuniversitetet samt forskningsledare vid ?Gunilla Bradley Centre for Digital Business? (lnu.se/en/gbc). Han är specialiserad på hur användningen av digitala teknologier kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande.

DATUM torsdag 4 maj
TID klockan 11.30-13.00
PLATS Hus Echo, Videum Science Park, Framtidsvägen 18, Växjö
ANMÄLAN senast 2/5


Om Videums biljettkiosk

Här anmäler du dig och dina kollegor till event som Videum ordnar. Varje person som ska delta måste registreras med kompletta uppgifter vad gäller företagsnamn, namn och mobilnummer. Registrerad anmälan bekräftas med en SMS-biljett som gäller under angivet event. Anmäler du två personer på samma mobilnummer ska du alltså få två SMS om du gjort din registrering korrekt. Vid förlorad biljett, eller problem med bokningen kontakta Biljettsupporten.

Antal deltagare:
Nästa