Start
Steg 1
Steg 2
Slutför bokning
Rikskonvent 3 dagar

Onsdag-Fredag, 22-24 Mars
Förköpet har nu stängt
FOMS och Funka för livet arrangerar tillsammans Rikskonvent för FOMS-medlemmar och övriga intresserade instanser.

FOMS är en rikstäckande ideell yrkes- och intresseförening som har till syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.

Funka för livet arrangerar mötesplatser, aktiviteter, utbildningar och föreläsningar m.m. inom området funktionsnedsättning.

Rikskonventet arrangeras i Stockholm, på Scandic Klara Hotel, nära Hötorget. Konventet har inriktning Sport, Natur & Kultur.

Om boende önskas på Scandic Klara, skicka mail med förfrågan till
meeting.klara@scandichotels.com
De kommer då svara om boende finns tillgängligt och till vilket pris.

Start 22 mars kl 12.00
Slut 24 mars kl 12.00

Pris:
3-dagarsbiljett 3900 kr exkl. moms
2-dagarsbiljett 3200 kr exkl. moms
1-dagarsbiljett 2100 kr exkl. moms

Se fullständigt program på www.funkaforlivet.se/rikskonvent.